A kötelező felelősségbiztosítást mindenkinek meg kell kötnie, aki valamilyen gépjárművel rendelkezik. A felelősségbiztosítást kormányrendelet szabályozza, alapvető célja, hogy az általunk másoknak okozott károkat térítse meg helyettünk. Gépjármű felelősségbiztosítás nélkül közúti forgalomban nem közlekedhetünk, ellenkező esetben súlyos bírsággal, valamint azzal kell szembesülnünk, hogy az okozott kárt saját zsebünkből kell kifizetnünk. A MABISZ Kártalanítási Számla ugyan megtéríti azokat a károkat, amelyeket felelősségbiztosítással nem rendelkező közlekedők okoznak, de behajtja a kár összegét a balesetet okozón.

A szerződéskötés szabályai

Új kgfb-szerződést kötni a gépjármű vásárlásával együtt kell. Ha ezt a tulajdonos később teszi meg, úgynevezett fedezetlenségi díjat kell fizetnie az adott időszakra. Ennek mértéke pedig a biztosítás napi összegének a többszöröse.

A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás alapesetben határozatlan tartamú. 2010.01.01 után kötött szerződések esetében a biztosítási időszak a kockázatviselés kezdetét követő 1 év. 2010.01.01 előtt kötött szerződések esetében biztosítási időszakon a naptári évet kell érteni, azaz a biztosítási évforduló minden év december 31. napja.

Minden új KGFB szerződés megkötésénél nyilatkoznia kell az üzembentartónak, hogy a rendszerbe új belépő-e, illetve rendelkezik/rendelkezett-e azonos gépjármű-kategóriába tartozó (személygépkocsi, motorkerékpár, autóbusz, tehergépkocsi, vontató, mezőgazdasági vontató) KGFB szerződéssel.


Újbelépő

Új belépőnek minősül az, aki két éven belül nem volt azonos gépjármű-kategóriába KGFB biztosítás szerződője. Új belépő esetén a szerződés bonus-malus besorolása csak A00 lehet.

Már tagja a rendszernek – két éven belül rendelkezett KGFB szerződéssel

Ebben az esetben a két éven belül megszűnt szerződésről “Kártörténeti igazolást” kell beszereznie előzménybiztosítójától, és azt az új szerződéséhez – legkésőbb a szerződéskötéstől számított 90 napon belül – be kell küldenie. A szerződés bonus-malus besorolása az igazolás tartalmának megfelelően, visszamenőleges hatállyal módosításra kerül.

Nem új belépő jelenleg is rendelkezik KGFB szerződéssel

Ebben az esetben a párhuzamosan üzemeltetett gépjárműre vonatkozó KGFB szerződés biztosítójától egy igazolást kell kérni, és legkésőbb a szerződéskötéstől számított 90 napon belül be kell küldeni az új biztosítási szerződéshez. Az új szerződést A00 bonus-malus besorolás alapján lehet megkötni, de amennyiben a korábban kötött KGFB szerződés az érdekviszony megszűnése miatt hatályát veszti, a megszűnő szerződés kedvezőbb bonus fokozata átvihető egy másik, azonos gépjármű-kategóriába tartozó KGFB szerződésre.

A legkedvezőbb bonus besorolás eléréséhez 11 év balesetmentes vezetésre van szükség. Érdemes arra ügyelni, hogy biztosítási díjunkat mindig időben fizessük be, hogy a fizetési határidőhöz képesti 30 napos türelmi időből ne csússzunk ki, mert a szerződés díj nem fizetés miatti megszűnése, majd újra kötése esetén visszakerülünk az A0 kategóriába.

A bonus besorolás egy másik, ugyanazon gépjármű-kategóriába tartozó gépjárműre új szerződésre átvezethető, ha az új szerződés megkötésére a szerződés megszűnésétől számított két éven belül kerül sor bármelyik magyar vagy EU-tagállamban bejegyzett biztosítónál.

Díjnemfizetéssel megszűnő szerződés csak annál a biztosítónál lehet újrakötni, ahol az megszűnt.

Az Országgyűlés 2018. július 13-án elfogadta “A biztosítási adóról szóló 2012.évi CII.törvény módosítása”-t. A változás 2019. január elsejétől esedékes, és a már meglévő biztosítási szerződésekre csak az évfordulót követően alkalmazandó. A törvény módosítás eredményeként átalakul a KGFB-hez kapcsolódó adózás, kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szolgáltatás nyújtása esetén a biztosítási adó mértéke az adóalap 23 százaléka lesz. Mértéke ugyanakkor limitált: a biztosító kockázatviselésével érintett időtartam naptári napjaira naponta legfeljebb 83 forint/gépjármű lehet. Ezzel párhuzamosan megszűnik az eddig fizetett, 30 százalékos baleseti adó. A biztosítási adót az eddigiekkel ellentétben nem a díjon felül, hanem – egyéb adóvonzataival együtt – a díj részeként kell megfizetni. Nem változik, hogy a KGFB-hez kapcsolódó adóeljárási feladatokat a jövőben is a biztosítók látják el.

Az ügyfél meglévő biztosítója a szerződés lejárta előtt legkésőbb 50 nappal köteles írásban (a szerződő hozzájárulása esetén elektronikusan) tájékoztatni az ügyfelet a következő időszak biztosítási díjáról. Az ügyfél – ha úgy dönt – a szerződéses évfordulót legalább 30 nappal megelőzően mondhatja föl biztosítását.

Új szerződéskötéshez, biztosítótársaság váltásához, a legkedvezőbb díjak és szolgáltatás kiválasztásához állunk rendelkezésére.

Kérje segítségünket a megfelelő biztosítás kiválasztásához a goldrisk@goldrisk.hu e-mail címen, vagy a kapcsolattartóink közül válasszon képviselőt.