Fenntarthatósági Nyilatkozat (SFDR)

2021. március 10. napjától hatályba lépett a pénzügyi szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal
kapcsolatos közzétételekről szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2019/2088 számú EU rendelete
(a továbbiakban: SFDR rendelet), amely a biztosítási alapú befektetési termékeket értékesítő
független biztosításközvetítőket is érinti.

A biztosítási alapú befektetési termékek kapcsán az Európai Unió SFDR rendelete előírja a független biztosításközvetítők részére, hogy nyújtsanak tájékoztatást arról, figyelembe veszik-e a tanácsadás során a fenntarthatósági kockázatokat.

A fenntarthatósági kockázatokkal kapcsolatos tanácsadás lényege, hogy miként hat ki a fenntarthatóság a hozamokra. A jogalkotó abból indul ki, hogy a fenntarthatóság tendenciózusan negatívan fog a hozamokra hatni. A termék kiválasztása során, a fenntarthatósági kockázatok figyelembevétele csökkentheti a hozamokra gyakorolt negatív hatást.

A Goldrisk Alkusz Kft. és annak mukatársai tanácsadási tevékenységünk során a fenntarthatósági követelményeket nem vesszik figyelembe, mert nem tartjuk relevánsnak a tanácsadási tevékenység egésze szempontjából. Az Ügyfél igényeiből kiindulva járunk el, mindemellett figyelembevéve a biztosítótársaságok tájékoztatóit, eljárásait.

Az SFDR rendelet alkalmazása a biztosításközvetítők szempontjából nem értelmezhető teljes körűen, mert a biztosításközvetítői tevékenység nincs befolyással a befektetési alapok működésére.

A Goldrisk Kft. és munkatársai a tanácsadási tevékenysége során abból indul ki, hogy a fenntarthatóságot a biztosítási terméket kínáló biztosító társaságok veszik figyelembe és nyújtanak ezzel kapcsolatos információkat a szerződés megkötését megelőzően. Amennyiben ez nem így lenne, úgy a termékgazda biztosító erre is magyarázatot nyújt a szerződéskötést megelőzően. Mindezek alapján, a Goldrisk Alkusz Kft. mint független biztosításközvetítő által, a fenntarthatósági kockázatok figyelembevételére nem kerül sor.

A tanácsadási folyamat során a biztosító társaságok által készített ajánlatokba integráltan kerül bele a fenntarthatósági információ. Amennyiben az adott biztosítási termék esetében készül a biztosító részéről fenntarthatósági kiegészítés, abban az esetben erre felhívjuk az ügyfél figyelmét, és segítséget nyújtunk annak értelmezésében, illetve az e témában felmerülő kérdések megválaszolásában.

Dunaharaszti, 2021.03.10

Goldrisk Kft.