Vállalkozói vagyonbiztosítási szerződést, a vagyontárgy megóvásában érdekelt személy kötheti meg (BIZTOSÍTOTT), illetve aki a szerződést ilyen személy javára köti (SZERZŐDŐ). Az esetek többségében a szerződő (az a személy, aki a biztosítási díjat fizeti) azonos a biztosítottal (az a személy, aki a biztosítási szerződés szolgáltatásaira jogosult). Vállalkozói vagyonbiztosítási szerződés alapján biztosított ill. szerződő lehet a kötvényben név szerint feltüntetett:

  • természetes vagy jogi személy,
  • a gazdálkodó jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége,
  • egyéb, jogi személyiséggel nem rendelkező, de cégjegyzékben vett gazdasági társaság, polgári jogi társaság, egyéb jogközösség, illetve társadalmi szervezet.

Kérje segítségünket a megfelelő biztosítás kiválasztásához a goldrisk@goldrisk.hu e-mail címen, vagy a kapcsolattartóink közül válasszon képviselőt.